• yu-ki.☆.jpg
 • 21.05rin.jpg
 • hinaco.jpg
 • Mayumi.jpg
 • 21.05_sacchan.jpg
 • 21.05_kanance.jpg
 • 21.05_kanance.jpg
 • 21.05_kanance.jpg
 • 21.05_kanance.jpg
 • 21.05_kanance.jpg
 • 21.05_kanance.jpg
 • 21.05_cana.jpg
 • 21.05_lilloca.jpg
 • yas
 • 21.05_yamap.jpg
 • 21.05_yamap.jpg
 • 21.05_yamap.jpg

【NEW LESSON】2021年5月からスタートするレッスン!

【原宿校】


21.05_sacchan.jpg
【原宿校】5月1日(土)よりSacchan 15:00〜 Ast HIPHOP入門がスタート!
21.05rin.jpg
【原宿校】5月1日(土)よりRiN. 14:00〜 Bst HOUSE 初級がスタート!
hinaco.jpg
【原宿校】5月2日(日)よりhinaco 12:30〜 Bst JAZZ HIPHOP 入門がスタート!
Mayumi.jpg
【原宿校】5月4日(火)よりMayumi 20:00〜 Bst JAZZ 入門がスタート!
yu-ki.☆.jpg
【原宿校】5月6日(木)よりyu-ki.☆ 18:00〜 Ast POP 初級がスタート!
https://www.noadance.com/topicsacademy/assets_c/2021/04/21.05_araikenta.jpg
【原宿校】5月7日(金)新井健太 18:00〜 Ast JAZZ 初級がスタート!21.05_kanance.jpg
【原宿校】5月7日(金)Kanance 21:00〜 Ast JAZZ HEEL 初級がスタート!rikako
【原宿校】5月8日(土)よりRIKAKO 18:00〜 Ast JAZZ HIPHOP 入門がスタート!
rikako
【原宿校】5月8日(日)よりKARIN 18:30〜 Bst リズムトレーニング 超入門がスタート!
【秋葉原校】

cen
【秋葉原校】5月4日(火)よりCen 15:30〜 5st JAZZ 初級がスタート!
【赤坂校】


eri
【赤坂校】5月6日(木)よりYAS 12:30〜 7st リズムトレーニング 超入門がスタート!eri
【赤坂校】5月11日(火)よりLil'LOCA 12:30〜 7st リズムトレーニング 超入門がスタート!eri
【赤坂校】5月12日(水)より絵里 19:30〜 6st JAZZ 入門がスタート!eri
【赤坂校】5月17日(月)よりyamap 18:30〜 7st JAZZ FUNK 初級がスタート!SHUHO
【赤坂校】5月19日(水)よりSHUHO 18:00〜 6st リズムトレーニング 超入門がスタート!
SHUHO
【赤坂校】5月21日(金)よりFUMIYA 14:00〜 7st LOCK 入門がスタート!

SHUHO
【赤坂校】5月19日(水)よりSHUHO 18:00〜 6st リズムトレーニング 超入門がスタート!
SHUHO
【赤坂校】5月23日(日)よりカマエレオ 12:30〜 7st リズムトレーニング 超入門がスタート!