• 21.06_yosuke.jpg
 • 21.06_masae.jpg
 • 21.06_taihei2.jpg
 • 21.06_shun2.jpg
 • 21.06_amihiguchi.jpg
 • 21.06_ami.jpg
 • 21.06_tamaki2.jpg
 • 21.06_hinaco.jpg
 • 21.06_kaede.jpg
 • 21.06_kosuke.jpg
 • 21.06_rina.jpg
 • 21.06_yastaka.jpg

【NEW LESSON】2021年6月からスタートするレッスン!

【恵比寿校】


21.06_kaede.jpg
【恵比寿校】6月2日(水)より KAEDE 12:30〜 2Bst JAZZ HIPHOP 入門がスタート!【駒沢校】


21.06_amihiguchi.jpg
【駒沢校】6月4日(金)より Ami Higuchi 20:10〜 11st HIPHOP 入門がスタート!【赤坂校】


21.05_risa.jpg
【赤坂校】6月1日(火)より RISA 17:00〜 7st リズムトレーニング 超入門がスタート!21.06_hitomin.jpg
【赤坂校】6月1日(火)より HitoMin 19:30〜 6st JAZZ 初級がスタート!21.06_yosuke.jpg
【赤坂校】6月2日(水)より YOSUKE 20:00〜 7st HIP-HOP 入門がスタート!21.06_irie.jpg
【赤坂校】6月4日(金)より 入江規子 19:30〜 6st JAZZ 入門がスタート!21.06_shun2.jpg
【赤坂校】6月6日(日)より SHUN 16:30〜 6st リズムトレーニング 超入門がスタート!21.06_hitomi.jpg
【赤坂校】6月12日(土)より HIROMI 17:00〜 7st JAZZ 超入門がスタート!【原宿校】


21.06_taihei2.jpg
【原宿校】6月1日(火)より taihei 14:00〜 Bst HOUSE 入門がスタート!

21.06_risa.jpg
【原宿校】6月4日(金)より 理沙 12:30〜 Bst JAZZ 入門がスタート!

21.06_ryosuke.jpg
【原宿校】6月6日(日)より Ryosuke Abe 13:30〜 Ast R&B HIPHOP 入門がスタート!21.06_tamaki2.jpg
【原宿校】6月6日(日)より Tamaki 16:30〜 Ast POP 入門がスタート!


21.06_rina.jpg
【原宿校】6月7日(月)より RINA 18:00〜 Ast JAZZ FUNK 入門がスタート!【新宿校】


21.06_hinaco.jpg
【新宿校】6月4日(金)より hinaco 18:45〜 4Bst JAZZ HIPHOP 入門がスタート!

21.06_yastaka.jpg
【新宿校】6月7日(月)より Yastaka 20:00〜 2st HIPHOP 入門がスタート!

21.06_inomaiko.jpg
【新宿校】6月7日(月)より いのまいこ 20:15〜 4Bst JAZZ 入門がスタート!

【秋葉原校】


21.06_kosuke.jpg
【秋葉原校】6月2日(水)より 幸翼 18:30〜 5st R&B HIPHOP 入門がスタート!

21.06_yukashigemitsu.jpg
【秋葉原校】6月6日(日)より Yuka Shigemitsu 17:00〜 5st Girl's HIPHOP 超入門がスタート!

21.06_ami.jpg
【秋葉原校】6月22日(火)より ami 17:00〜 6st Girl's HIPHOP 入門がスタート!【中目黒校】


21.06_masae.jpg
【中目黒校】6月20日(日)より MASAE 16:25〜 Cst HOUSE 超入門がスタート!